×

موضوع جستجو: خشم , عصبانیت , مدیریت , تست , روان شناسی , شخصیت شناسی , لاکزیس , سفره عقد - ۱ مورد پیدا شد

۱ . می توانید خشم خود را کنترل کنید؟ : اند احساس خشم کنم یا حس کنم به من خیانت شده است. 🌶13- وقتی اوضاع آنطور که دوست دارم پیش نمی رود، ناراحت و افسرده می شوم. 🌶14- برای عصبانی شدن آنقدر
تمامی مطالب این وبسایت متعلق به lakzis می باشد .

سبد خرید