×

موضوع جستجو: تاثیر گذاری سلام - ۱ مورد پیدا شد

۱ . آداب مهم سلام کردن... : ♠️ 💙 آداب_سلام_دادن  💙-همیشه در سلام کردن پیشقدم باشید. این عمل شما در ذهن باقی می ماند و نشان بزرگواری شماست. 💙 -هنگام سلام کردن به چهره مخاطب نگاه کنید و
تمامی مطالب این وبسایت متعلق به lakzis می باشد .

سبد خرید