×

موضوع جستجو: اپل - ۱ مورد پیدا شد

۱ . ضرب المثل ها و نظرات مشاهیر جهان درباره ازدواج :   قبل از رفتن به جنگ یکی ، دو بار و قبل از رفتن به خواستگاری سه بار برای خودت دعا کن . ( ضرب المثل لهستانی )   مرد برای
تمامی مطالب این وبسایت متعلق به lakzis می باشد .

سبد خرید