×

موضوع جستجو: گور خر , دیدگاه , نظر , اندیشه , لاکزیس , سفره عقد - ۱ مورد پیدا شد

۱ . دیدگاه گور خری : سیلور استاین" دیدگاه گور خری در روانشناسی یعنی آدمها را مجموعه ای از ویژگیهای بد و خوب بدانیم.  🍏هیچکس بد مطلق و یا خوب مطلق نیست.🍏 ممکن است بپسندید: حرکات مختلف دست ها چه
تمامی مطالب این وبسایت متعلق به lakzis می باشد .

سبد خرید