موضوع جستجو: نه , نه گفتن , مخالفت , نظر , عقیده , لاکزیس , سفره عقد - ۱ مورد پیدا شد

۱ . راهکارهای \"نه\" گفتن يا دادن جواب منفي مودبانه : همراه كنيد_ نه ولي ازينكه چنين پيشنهادي داديد متشكرم.چنين جمله اي نشان دهنده ي قدرداني از ملاحظات فرد مقابل است. 🎐دوپهلو حرف نزنيد فكر نكنيد اگر جواب منفي ميدهيد مقصر هستيد