×

موضوع جستجو: مراسم ازدواج دانشجویی - ۳ مورد پیدا شد

۱ . بیستمین مراسم ازدواج دانشجویی در کنار دانشگاه پیام نور : در بیستمین مراسم ازدواج دانشجویی که توسط دانشگاه پیام نور برگزار شده بود ، در کنار چهارصد عروس و داماد باشیم و با برپایی سفره عقد آتنا پیوند شیرین آنان
۲ . بیستمین مراسم ازدواج دانشجویی در کنار دانشگاه پیام نور : در بیستمین مراسم ازدواج دانشجویی که توسط دانشگاه پیام نور برگزار شده بود ، در کنار چهارصد عروس و داماد باشیم و با برپایی سفره عقد آتنا پیوند شیرین آنان
۳ . همسفر با دانشجویان ، دقیقا تا کجا؟؟؟؟ : نام در مراسم ازدواج دانشجویی تا 14 بهمن 93 تمدید شده بود که این مهلت به پایان رسید.   وی ادامه داد: حدود 37 هزار زوج در هجدهمین دوره ازدواج دانشجویی ثبت
تمامی مطالب این وبسایت متعلق به lakzis می باشد .

سبد خرید