موضوع جستجو: طعنه , کنایه , همسر , رابطه , لاکزیس , lakzis - ۱ مورد پیدا شد

۱ . چرا طعنه ؟ چرا کنایه؟ : متوسل به طعنه و کنایه شود و یا به جای اینکه به حل اصولی مشکلات خود بپردازد به زخم‌ زبان متمسک شود. 🏇 در این صورت نه تنها مشکل حل نمی‌شود