موضوع جستجو: شجاعت,زندگی,روانشناسی,زندگی صحیح - ۱ مورد پیدا شد

۱ . شجاعت زندگی کردن داشته باشید !!! : بله زندگی کردن شجاعت میخواهد . نقش زندگی کردن را بازی کردن ساده است ، کافیست کمی توجه کنید به زمزمه هایی که همیشه در گوشتان نجوا میشود