×

موضوع جستجو: سلام تاثیر گذار - ۲ مورد پیدا شد

۱ . آداب مهم سلام کردن... : آداب_سلام_دادن  💙-همیشه در سلام کردن پیشقدم باشید. این عمل شما در ذهن باقی می ماند و نشان بزرگواری شماست. 💙 -هنگام سلام کردن به چهره مخاطب نگاه کنید و با لبخند به
۲ . چگونه در مسابقه زندگی برنده باشیم :     در زندگی مدرن امروز با مسائل و مشکلات زیادی روبرو می شویم که برای پشت سرگذاشتن این سختی ها به افکار مثبت و انرژی و جسارت نیازمندیم .
تمامی مطالب این وبسایت متعلق به lakzis می باشد .

سبد خرید