×

موضوع جستجو: سفره هفتسین برای مکانهای عمومی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . هفتسین نوروزی : قیمت اجاره سفره هفتسین روزانه محاسبه میشود اما رابطه معکوس بین قیمت اجاره هفتسین و تعداد روزهای مورد نظر وجود دارد . مثلا اگر قیمت اجاره یکی از مدلهای سفره
تمامی مطالب این وبسایت متعلق به lakzis می باشد .

سبد خرید