موضوع جستجو: سفره عقد,اجاره سفره عقد,سفره عقد زیبا - ۱ مورد پیدا شد

۱ . جای حلقه کریستال : تمام سفره عقد ها دارای جای حلقه و جای عسل و سبد هدایا و حریر مخصوص سفره عقد و قند تزیین شده می باشند