×

موضوع جستجو: زندگی , نابود , خراب , خراب کردن , نابود شدن , لاکزیس , سفره عقد - ۱ مورد پیدا شد

۱ . 📕💔این کارها را که بکنید زندگیتان نابود می شود : ی شریک زندگی خود را بازگو کرد. 💔در شناسایی و یافتن بدیها و معایب همسر چیره دست بودن، اما هیچگاه خوبیها و محاسن وی را بزبان نیاوردن.  💔هیچگاه رها نکردن گذشته، و
تمامی مطالب این وبسایت متعلق به lakzis می باشد .

سبد خرید