×

موضوع جستجو: زبان بدن , زبان جسم , نشانه های دروغ , افراد دروغگو , تشخیص راست از دروغ , body language - ۱ مورد پیدا شد

۱ . 7 نشانه افراد دروغگو را بشناسید !!! : تحت عنوان زبان بدن نوشته اند و در آن به رمزگشایی حرکات غیرارادی جسم انسان پرداخته اند .  یکی از بخش های این کتاب که بسیار جالب است به بررسی زبان
تمامی مطالب این وبسایت متعلق به lakzis می باشد .

سبد خرید