موضوع جستجو: روان شناسی , تست , ناخن , لاکزیس , سفره ی عقد - ۱ مورد پیدا شد

۱ . شخصیت شناسی از روی ناخن هایتان :   💅💅💅 📇شخصیت شناسی ناخن‌ها📇 📚به عکس بالا نگاه کنید و شماره ی ناختان را پیدا کنید سپس تفسیر مربوط به ناختان رادر زیر را بخوانید 🖌1. ناخن‌های بلند و مستطیلی اگر این مدل