موضوع جستجو: روانشناسی ازدواج,نظریه عشق استنبرگ,عوامل سازنده عشق - ۱ مورد پیدا شد

۱ . نظریه عشق از دیدگاه آقای استرنبرگ :   روانشناس معروف آقای استنبرگ نظریه جالبی در تعریف عشق ارائه داده است . او عشق را ترکیبی از سه عنصر صمیمیت ، اشتیاق جنسی و تعهد میداند  .   مولفه