×

موضوع جستجو: روانشناسی , ازدواج صحیح , ازدواج غلط , اصول انتخاب همسر , عقد - ۱ مورد پیدا شد

۱ . اگر این سه خصلت را در نامزدتان دیدید ، سریعا فرار کنید !!! :   معذرت خواهی دردی درمان نمیکند ، آبی که ریخته ، دیگر جمع نخواهد شد . افرادی که عصبی هستند و نمیتوانند خشم خود را کنترل کنند ، یکی
تمامی مطالب این وبسایت متعلق به lakzis می باشد .

سبد خرید