موضوع جستجو: رابطه , عاطفی , عشق , علاقه , ابدی , زود گذر , لاکزیس , سفره عقد - ۱ مورد پیدا شد

۱ . آیا رابطه تان با نامزدتان ابدیست یا زودگذر؟ : گوید که رابطه شما با نامزدتان ابدی هست یا زودگذر؟ 🍡روال تست به این صورت است که باید به هر یک از گزینه‌ها با کلمات اغلب، گاهی و هرگز پاسخ دهید. شخصی