موضوع جستجو: دست , حرکت , روان , روان شناسی , تست , لاکزیس , سفره عقد - ۱ مورد پیدا شد

۱ . حرکات مختلف دست ها چه معنایی دارند؟ : روی حرکات دست ها  آزمون نیوز: ناظری که قادر است زبان بدن را متوجه شود آگاه است که فرد در مورد کاری که می خواهد انجام دهد و یا چیزی که