×

موضوع جستجو: تاثیر , اثر , کلمه , کلمات , رفتار , گفتار , لاکزیس , سفره عقد - ۱ مورد پیدا شد

۱ . تاثیر کلمات : ❤️🍭 کلمات، تاثیر شگرفی روی ناخودآگاه دارند. ناخودآگاه بدون آنکه منظورمان را بداند هر چه بگوییم خوب یا بد برایمان خلق می کند. لذا لازم است برای دستیابی به موفقیت
تمامی مطالب این وبسایت متعلق به lakzis می باشد .

سبد خرید