موضوع جستجو: ازدواج,جدایی,فراموشی عشق,عاشقی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . داغ ترین عشق ، سردترین پایان را دارد : 🌺دقیقا پس از پایان یک رابطه عشقی، هر فرد مراحل مشخصی را (بترتیب) طی میکند تا دوباره همه چیز به حالت اول بازگردد. اگر فرد مذکور موفق شود