×

موضوع جستجو: ازدواج صحیح , معیار های عقد , سفره عقد - ۱ مورد پیدا شد

۱ . از محبت خارها گل می شوند اما گاهی همین گل ها در چشم فرو می روند : آخر عمر ازدواج نخواهد کرد و تنها با یاد من زندگی خواهد کرد ، او میگفت من بی نظیر هستم و نخواهد گذاشت آب در دلم تکان بخورد .او شاگرد
تمامی مطالب این وبسایت متعلق به lakzis می باشد .

سبد خرید