موضوع جستجو: ازدواج , روانشناسی ازدواج , ازدواج موفق - ۲ مورد پیدا شد

۱ . اگر این سه خصلت را در نامزدتان دیدید ، سریعا فرار کنید !!! : راجع به ازدواج با  برخی افراد( مثلا معتاد ها ) به ما هشدار داده اند ، اما مسائل دیگری هست که واقعا خانمان سوز است و کمتر به آنها توجه
۲ . اگر این سه خصلت را در نامزدتان دیدید ، سریعا فرار کنید !!! :  کینه ای ها و لجبازها   کینه ای بودن صفتی است که کمتر مورد توجه قرار میگیرد ولی تاثیر بسیار زیادی در خوشبخت بودن یا نبودن شما خواهد داشت .  بزرگی