×

موضوع جستجو: اجاره سفره هفتسین - ۲۲ مورد پیدا شد

۱ . اجاره سفره هفتسین : صورت روزانه اجاره داده شوند . متراژ تقریبی آنها 4 متر مربع است و با توجه به فضایی که شما در نظر گرفته اید ، چیدمان میتواند تغییر کند .
۲ . هفتسین نوروزی : قیمت اجاره سفره هفتسین روزانه محاسبه میشود اما رابطه معکوس بین قیمت اجاره هفتسین و تعداد روزهای مورد نظر وجود دارد . مثلا اگر قیمت اجاره یکی از مدلهای
۳ . سفره هفت سین مدل آدینه : سین های اجاره ای که ما تهیه مینماییم ، با توجه به مکان شما قابلیت بزرگتر و یا کوچکتر شدن را دارا هستند و در صورتیکه به طور کلی سفره
۴ . سفره هفت سین مدل آریا : اجاره این سفره هفت سین ها به صورت روزانه میباشد و  برای مکان های عمومی و سازمان ها مناسب هستند . چیدمان سنتی سفره هفت سین مدل آریا
۵ . سفره هفت سین مدل آرتام : اجاره سفره هفت سین ها به صورت روزانه محاسبه میشود و این مدل ها جهت استفاده در سازمان ها و پاساژ ها و مراکز عمومی طراحی و گردآوری
۶ . سفره هفتسین با چمن و آینه : صورت روزانه اجاره داده میشوند .  در صورت پسندیدن حالت کلی سفره هفت سین ، جزییات مانند لوازم درون سفره و درصد استفاده از آینه یا چمن ، مطابق با سلیقه
۷ . سفره هفت سین روی نمای چمن : پاساژ ها اجاره داده میشود . 
۸ . سفره هفت سین اجرا شده برای ریاست جمهوری :
۹ . سفره هفت سین اجرا شده در دانشگاه علامه :
۱۰ . سفره هفتسین اجرا شده برای سایت رژلب :
تمامی مطالب این وبسایت متعلق به lakzis می باشد .

سبد خرید